TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoAir

TransInfo

UE: Ochrona środowiska do przeglądu
TransInfo.pl - Opublikowano: 07.02.2017 10:00:39

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska to przyjęte przez Komisję nowe narzędzie usprawniające wdrażanie europejskiej polityki ochrony środowiska

- Niepełne i niejednolite wdrażanie przepisów dotyczących ochrony środowiska nikomu nie wychodzi na dobre ? mówi komisarz Karmenu Vella ogłaszając przegląd stosowania unijnych regulacji przez kraje członkowskie. Dotyczy to zarówno gospodarowania odpadami, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej jak i jakości powietrza, jakości wody i gospodarki wodnej.

To początek nowego procesu. KE razem z państwami członkowskimi zajmie się przyczynami luk we wdrażaniu przepisów i będzie szukać rozwiązań, zanim problemy staną się palące i spowodują uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić 50 mld euro rocznie na kosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko. Jak wynika z badania Eurobarometr, 75 proc. obywateli uważa europejskie przepisy za niezbędne dla ochrony środowiska w ich kraju, a 80 proc. zgadza się z tym, że instytucje europejskie powinny mieć możliwość kontrolowania prawidłowego stosowania przepisów.

Komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella stwierdził: - Niepełne i niejednolite wdrażanie przepisów dotyczących ochrony środowiska nikomu nie wychodzi na dobre. Skuteczniejsze stosowanie prawa środowiskowego przyniesie korzyści obywatelom, administracji publicznej i gospodarce. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska. Komisja Europejska jest zdecydowana pomagać państwom członkowskim w dopilnowaniu, aby jakość powietrza i wody oraz sposób gospodarowania odpadami w ich krajach odpowiadały najwyższym normom. Potrzebne do tego informacje, narzędzia i harmonogram udostępni nam ten przegląd.

Przedstawiony pakiet środków zawiera: 28 sprawozdań krajowych, w których pokazane są silne i słabe strony, a także możliwości poprawy sytuacji; komunikat, w którym zawarto streszczenie wniosków dotyczących polityki, wynikających ze sprawozdań krajowych, oraz analizę wspólnych tendencji w takich obszarach, jak: jakość powietrza, gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym, jakość wody oraz przyroda i różnorodność biologiczna; zalecenia dla państw członkowskich dotyczące usprawnień.

Z przeglądu wynika, że obszar gospodarowania odpadami i zapobiegania ich powstawaniu pozostaje ważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Sześciu państwom nie udało się ograniczyć składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Osiągnięcie do 2020 r. pełnej zgodności z polityką UE dotyczącą odpadów mogłoby przyczynić się do powstania 400 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Pomimo wielu lokalnych sukcesów w obszarze przyrody i różnorodności biologicznej wdrażanie przepisów UE dotyczących ochrony przyrody musi zostać usprawnione ? potwierdzają to ustalenia unijnej kontroli sprawności dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Jeśli tego nie zrobimy, utrata różnorodności biologicznej w UE będzie postępować i ograniczać zdolności ekosystemów naturalnych do zaspokajania potrzeb człowieka w przyszłości.

W 23 z 28 państw członkowskich normy jakości powietrza są nadal przekraczane ? w sumie w ponad 130 miastach w całej Europie. Transport jest głównym źródłem problemów z jakością powietrza. Trzeba zintensyfikować działania zmniejszające poziom hałasu w środowisku ? jest to druga najbardziej szkodliwa przyczyna środowiskowa złego stanu zdrowia.

Jeśli chodzi o jakość wody i zarządzanie wodą, większość państw członkowskich ma trudności z osiągnięciem pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, a wobec 13 państw UE podjęła kroki prawne. Stężenia azotanów i poziom eutrofizacji nadal stanowią poważny problem w niemal wszystkich państwach członkowskich.

Istnieje kilka głównych przyczyn, które są wspólne dla wielu państw członkowskich: nieefektywna koordynacja między poziomami administracyjnymi, niewystarczający potencjał administracyjny oraz brak wiedzy i danych.

Po rozpoczęciu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska prowadzone będą rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi, wprowadzone zostanie narzędzie umożliwiające im wzajemną wymianę doświadczeń i wiedzy fachowej. Poza tym odbędą się debaty polityczne w Radzie ds. Środowiska.

Jeżeli wspólnie uzgodnione przepisy nie są właściwie wdrażane, Komisja może podjąć kroki prawne. Aby uniknąć tego scenariusza, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w ramach przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska. Dzięki temu państwa członkowskie mogą usprawnić wdrażanie polityki ochrony środowiska i przepisów w tej dziedzinie.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest częścią realizowanej przez Komisję polityki lepszego stanowienia prawa, która obejmuje poprawę wdrażania obowiązujących przepisów i strategii politycznych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
unia
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....