TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoAir

TransInfo

W Zielonej Górze debatowali o Odrze
InfoShip.pl - Opublikowano: 20.02.2017 10:52:32
W Zielonej Górze debatowali o Odrze

O potencjale i problemach żeglugi śródlądowej rozmawiali dziś uczestnicy wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego z przedstawicielami komisji Sejmików: Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego. Spotkanie odbyło się 17 lutego br. w Zielonej Górze.

Obrady rozpoczął przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz. ? "Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Temat dzisiejszego spotkania jest niezwykle ważny. Wiem, że uczestnicy dzisiejszego posiedzenia są mocno zaangażowani w sprawy żeglugi śródlądowej na Odrze, w związku z czym liczę na aktywny udział w dyskusji - mówił przewodniczący.

Odra z punktu widzenia rządu

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna omówił działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz plany na 2017 r. Przedstawił on obszerną informację na temat podjętych działań oraz planów resortu w zakresie kompleksowego zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych i rozwoju żeglugi śródlądowej.

Wśród dotychczasowych osiągnięć wymienił przyjęcie "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce", prace związane z uruchomieniem regularnego transportu węgla ODW z portu w Gliwicach do Elektrowni Opole. Niewątpliwym sukcesem było podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

W nadchodzącym roku w Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje się przygotowanie studiów wykonalności dla najważniejszych projektów inwestycyjnych oraz współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Środowiska przy realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kontynuowane będą także prace Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych i grup roboczych, a także współpraca w ramach Komitetu Monitorującego Studium Wykonalności dla połączenia Dunaj-Odra-Łaba. MGMiŻŚ zainicjowało również powołanie grupy roboczej do spraw szybkiego udrożnienia Kanału Gliwickiego dla żeglugi śródlądowej.

Odra i turystyka

Z kolei o projekcie transgranicznym "Odra dla turystów" mówił Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. - W 2004 r. zaczęliśmy marzyć, a dziś możemy śmiało powiedzieć, że marzenia te w 100 proc. zrealizowaliśmy. Postanowiliśmy zagrać w drużynie. To nie było łatwe zadanie. Nie było by niczego, gdybyśmy razem nie postanowili działać. Chodziło o kompleksowe działania. Zaczęliśmy od małych kroków. Odra kojarzona była głównie z powodzią. Wiele pracy włożyliśmy w te działania. Powstało m.in. unikalne molo na rzece w Bytomiu Odrz., powstały porty w Krośnie Odrzańskim, Cigacicach i Bytomiu Odrz., pojawiły się dwa statki pasażerskie ? Laguna i Zefir. Odra diametralnie zmieniła swoje otoczenie. Odra tętni życiem, odbywa się coraz więcej imprez - mówił W. Tyszkiewicz. Podkreślał, że istotne jest tworzenie produktów turystycznych w oparciu o perełki: winnice, miasta, muzea, gospodarstwa agroturystyczne. Jeśli my te wszystkie atrakcje złożymy w całość możemy konkurować z najlepszymi. Dodał, że warto postawić na turystykę aktywną ? konną, rowerową.

- "Gospodarcze wykorzystanie Odry jest jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej ? wielokrotnie podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

O szczegółach Odrzańskiej Drogi Wodnej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 mówił Dyrektor Biura Rozwoju Regionu Maciej Nowicki.

? Odra to najważniejsza oś rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej. Odrzańska Droga Wodna spina większość ośrodków rozwojowych Polskim Zachodniej (z wyjątkiem Poznania) i łączy Polskę Zachodnią z północą (przez połączenia promowo-portowe) i południem Europy (poprzez układ autostrad czeskich). ODW to ważny element europejskiej sieci dróg wodnych śródlądowych, przebiega wzdłuż Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - mówił dyrektor M. Nowicki.

Odrzańska Droga Wodna w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 to przywrócenie minimum III klasy żeglowności dla potrzeb transportu, ochrony przeciwpowodziowej i turystyki wodnej, przywrócenie i rozwój transportu towarowego z wykorzystaniem i rozbudową śródlądowych portów rzecznych oraz docelowo doprowadzenie do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki. Źródła finansowania projektu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 85% oraz budżet państwa: 15%.

Dyrektor Maciej Nowicki przedstawił także prace województw Polski Zachodniej i Zespołu roboczego ds. SRPZ 2020 w sprawie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Podczas dyskusji na liczne pytania uczestników odpowiadał z-ca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Przemysław Daca. Pytania dotyczyły m.in. ustawy o fundusz żeglugi śródlądowej, czy region śląski będzie objęty w studium, kiedy zostanie ujednolicony system przekazu informacji, ponieważ obecnie aż trzy podmioty regulują sprawy związane z drogą wodną, czy jest szansa, żeby włączyć w inwestycje na Odrze stronę niemiecką, która mogłaby partycypować w kosztach.

W obradach wzięli udział członek zarządu Alicja Makarska, Radni Województwa Lubuskiego: Edward Fedko, Wacław Maciuszonek, Tadeusz Pająk oraz Klaudiusz Balcerzak oraz Tomasz Możejko.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Odra
MGMiŻŚ
konferencja

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....